Technická specifikace horizontální vyvrtávačky WH 10 CNC po provedené generální opravě a modernizaci

 K dodání 12/23 v provedení:
Heidenhain TNC640:
cena k jednání po slevě 4 897 000 Kč bez DPH (původní cena 5 155 000 Kč bez DPH)

Heidenhain TNC620:
cena k jednání po slevě 4 555 000 Kč bez DPH
(původní cena 4 795 000 Kč bez DPH)

Stroj s celkem 5 osami, z toho 4 řízenými a 1 ruční (výsuv pinoly):

X … příčný pojezd stolu
Y … svislý pojezd vřeteníku po stojanu
Z … podélný pojezd stolu v ose nástroje
W …výsuv pinoly z vřeteníku
B … otáčení otočného stolu

a orientovaným vřetenem S ( řídicí systém zná polohu natočení vřetena ).

Automatický režim
■ Automatické polohování podle CNC programu:  ve 4 osách – X, Y, Z, B
■ Současné obrábění podle CNC programu: ve 3 osách – X, Y, Z
   
Ruční režim
■ Ruční režim s motorovým pojezdem:  ve 4 osách – X, Y, Z, B
■ Ruční režim s manuálním pojezdem s číslicovým odměřováním polohy: v ose W (výjezd pinoly otáčením ručního kola; poloha odměřovaná)

Sloup, lože, saně stojanu, stolu a vřeteníku, otočný stůl
Lože os X, Y a Z jsou přebroušeny a na ně jsou nalícovány saně. Nalícování provedeno podlitím saní kluznou hmotou Garex, část vřeteníku „Y“ vylepením kluznou hmotou Biplast.
Vodicí klíny jsou znovu nalícovány.
Otočný stůl je přebroušen a znovu nalícován.
Poté provedena obnova geometrie stroje.

Vřeteník
Kompletně opraven, vyměněna všechna ložiska, pracovní výsuvné vřeteno nové, repase pinoly, upínání nástroje talířovými pružinami, příprava pro vnitřní chlazení nástroje středem vřetena.
Osazení přídavného zařízení chlazení oleje vřeteníku pro stabilizaci teploty.

Posuvové šrouby
Nové kuličkové šrouby os X a Z, trapézový šroub Y nahrazen novým kuličkovým šroubem, šroub W repasován, nová ložiska uložení všech šroubů (v ose X, Y a Z nová konstrukce uložení – ZARN).

Mazání
Provedena rekonstrukce mazacího systému včetně osazení dávkovačů, nové rozvody – náhrada trubek za PVC hadice, nový agregát SEO 8M Tribotech.

Hydraulika
Kompletní nový hydraulický agregát, nové rozvody.

Teleskopické kryty
Dodávka a osazení všech nových teleskopických krytů.

Náhony jednotlivých os
Pohonové šrouby X, Y, Z a B jsou poháněny samostatnými náhony pomocí ozubených řemenů přes instalované ložiskové domečky a příruby pro uchycení servomotorů.

Povrchová úprava
Antikorozní olejovzdorný nátěr vnitřních ploch, vytmelení a vybroušení vnějších ploch včetně aplikace polyuretanového nátěru v odstínu RAL 5002 + RAL 9002.

Řídicí systém
Osazení řídicím systémem Heidenhain TNC640 s barevným 19″ TFT monitorem. Ovládací panel Heidenhain s integrovaným strojním panelem. Ruční kolečko s propojením na ovládacím panelu.

Opce s možností dodávky spínací 3D obrobkové sondy
Bezdrátová sonda typ TS 460 včetně příslušenství
Drátová sonda typ TT 160 včetně příslušenství

Rozvaděč
Nová skříň TVD vybavená chladicím výměníkem vzduch-vzduch, nová náplň rozvaděče prvky Eaton, Schneider, Elektro Bečov.

Pohony
Frekvenční měnič YASKAWA s asychronním motorem Siemens (22,0 kW) pro pohon vřetena.
Digitální servopohony Heidenhain s motory Siemens pro osy X, Y, Z a B.

Odměřování
Lineární optické snímače polohy Heidenhain LS 187C pro osy X,Y a Z.
Rotační snímač polohy Heidenhain ROD 486 pro osu B (otočný stůl).
Lineární magnetický snímač ELGO pro osu W.
Rotační snímač polohy Heidenhain pro vřeteno.

Kabeláž, kabelová vedení
Kompletně nová kabeláž stroje.
Nová kabelová vedení (šlepy) IGUS a LAPP.

Technické parametry horizontální vyvrtávačky WH 10 CNC

Celková GO s modernizací:  10/2020
Výrobce:   TOS VARNSDORF
Technický stav: 100%
Řídící systém:   HEIDENHAIN TNC 640
Pohony:   digitální
Průměr pracovního vřetene:  100 mm
Kuželová dutina vřetena: ISO 50
Otáčky vřetene: 10 – 1800 min-1
Výkon hlavního motoru: 22 kW
Příčný pojezd stolu X:  1250 mm
Podélný pojezd Z:  970 mm
Svislý pojezd Y: 1120 mm
Výsuv vřetene W: 630 mm
Rychloposuvy v souřadnicích X,Y,Z,W: 8000 mm. min-1
Upínací plocha stolu: 1000 x 1120 mm
Maximální hmotnost obrobku: 3000 kg
Hmotnost stroje:  13.400 kg

Nabízené provedení s osazením řídicího systému Heidenhain TNC 640, novým odměřováním Heidenhain, novými digitálními pohony se samostatnými náhony 4 os (X,Y,Z a B) zajišťuje souvislé řízení ve 3 osách, odměřování v 5-ti osách včetně orientovaného stopu vřetene.

Nabízíme i možnost dodávky tohoto stroje výměnným způsobem s úpravou (odpočtem) ceny podle skutečného technického stavu a opotřebení Vašeho stroje – vše podle vzájemné dohody.

Další informace Vám rádi poskytnou pracovníci naší společnosti na těchto kontaktech:

František Chupík
manažer servisu a oprav
00420 603 254 395
00420 571 815 285
chupik@alsymon.cz
Ing. Milan Vindiš
obchodní ředitel
00420 603 828 722
vindis@alsymon.cz
Dana Synková
sekretariát
00420 571 815 280
info@alsymon.cz

Technická specifikace ke stažení: WH 10 CNC parametry