Zabezpečovací technika

Váš objekt zabezpečíme na Vaše přání zabezpečovacím systémem, který nejlépe vyhovuje jak Vašim potřebám, tak nutnému stupni zabezpečení.

EZS – elektronická zabezpečovací signalizace

Dodávka, montáž, projekt, revize, servis

Elektronická zabezpečovací signalizace slouží k zajištění proti vniknutí nežádoucích osob do střežených objektů, vzniku škod a k ochraně majetku.

Systém tvoří ústředna EZS, ke které je pomocí kabelových rozvodů i bezdrátově) možno připojit širokou škálu detektorů.

Magnetický kontakt – slouží k ochraně oken a dveří

Pohybový detektor – využití pro prostorovou ochranu

Akustický detektor – pro zajištění prosklených ploch

Vibrační detektor, tísňový hlásič,detektor úniku plynu, požární detektor, detektor zaplavení, infrazávory atd.

Ovládání zabezpečovacího zařízení se provádí pomocí klávesnice popř. klíčem nebo dálkovým ovládáním.
Pro vyhlášení poplachu slouží vnitřní nebo venkovní zálohovaná siréna. Poplach je možné současně přenášet pomocí telefonního komunikátoru na předem naprogramovaná telefonní čísla popřípadě na pult centralizované ochrany ( PCO ) bezpečnostní agentury.

Dle Vašeho požadavku Vám zpracujeme návrh technického řešení s cenovou kalkulací.

Splňujeme podmínky pojišťoven.

Prevence se vyplatí!

EPS – elektronická požární signalizace

Dodávka, montáž, projekt, revize, servis

Elektronická požární signalizace EPS slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru nebo vlastního požáru. EPS se instaluje do objektů, kde se z požární bezpečnosti předpokládá vyšší riziko možného vniku požáru.

V současné době se systémy EPS instalují nejen do rozsáhlých objektů, ale i do skladových, výrobních nebo administrativních menších objektů.

Při instalacích jsou nasazovány ústředny EPS dle velikosti objektů. A to od kapacitně nejmenších konvenčních systémů , až po rozsáhlé adresné systémy.Poplachový výstup EPS je volen dle možnosti po dohodě se zákazníkem.

 • Akustický a optický
  – v místě trvalé obsluhy
 • Přenos na PCO
  – hasičského záchranného sboru- soukromých firem

Bezpečí, na které se můžete spolehnout!

Autonomní požární detektory

Dodávka, montáž,servis

Vybavení bytů a rodinných domů požárními hlásiči dle nové vyhlášky č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nová vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, jejíž účinnost pro nové budovy je od 1.července 2008, klade nové požadavky na vybavení staveb požárně bezpečnostním zařízením.

Samostatný autonomní detektor

Autonomní detektor kouře je napájený z akumulátoru. Detektor má vnitřní sirénu a lze jej instalovat kamkoliv bez nutnosti natažení kabelu k napájení.

Propojitelné autonomní detektory

Jedná se o propojení samostatných detektorů. Detekce požáru u jakéhokoliv detektoru rozezní všechny sirény v propojených detektorech.

Požární hlásiče propojené se systémem EZS

Jedná se o kouřové, teplotní nebo kombinované hlásiče propojené drátově, nebo bezdrátově s ústřednou EZS. Systém upozorní na vznikající požár pomocí signalizačních prvků systému EZS (sirény, blikače, gsm komunikátory atd). Poplach je prioritně odlišen od informace o ohrožení majetku.

Systém EPS složený z certifikované ústředny a certifikovaných hlásičů

Jedná se o malé až rozsáhlé systémy elektrické požární signalizace s hlásiči drátově i bezdrátově propojitelnými s ústřednou EPS. Toto řešení nabízi komfort a hlubší diagnostiku prvků systému.

POŽÁRNÍ HLÁSIČE CHRÁNÍ ŽIVOT!

CCTV – kamerové a monitorovací systémy

Dodávka, montáž, projekt, servis

Kamerové systémy jsou určeny pro sledování a kontrolu libovolných vnějších a vnitřních prostorů (parkoviště, vjezdy, vstupy, výrobní prostory, prodejny atd.)

V současné době je na trhu široký sortiment komponentů pro monitorovací systémy v černobílém i barevném snímání obrazu. Kamerové systémy lze tak libovolně sestavovat a rozšiřovat dle požadavků zákazníka. Další možností jsou IP kamery, které lze jednoduše instalovat připojením do podnikové PC sítě. Tím se šetří náklady na instalaci a čas montáže se výrazně zkrátí.

Vybírat se dá z webových kamer, megových kamer, nebo klasických IP. Klesající cena videokamer a jejich příslušenství vychází vstříc i osobním bezpečnostním požadavkům veřejnosti. Pro tuto oblast se nabízí sortiment systému videovrátný, který umožní kromě hlasové komunikace a ovládání elektrického vrátného také vidět příchozího.

VIDĚT A NEBÝT VIDĚN!

Systém ochrany zboží

Dodávka, montáž, servis

Systémy elektronické ochrany zboží se používají ve všech obchodech, ve kterých je potřeba ochránit zboží proti zlodějům. Protože každá prodejna je jiná, jak sortimentem, tak i způsobem prodeje, nabízíme ucelenou řadu systémů pro různá použití. Výběrem vhodného systému či kombinace více těchto systémů lze dosáhnout značného snížení ztrát a návratnost investice do tohoto systému je potom velice rychlá.

Systém se skládá ze tří základních komponent:

– Pevné plastové etikety a samolepky
– Uvolňovač plastových etiket a deaktivátor samolepicích etiket
– Detektor, který vytváří ochranný prostor

Proces ochrany zboží začíná připevnění etikety na zboží. Pokud je zboží zaplaceno, etiketa se sejme nebo deaktivuje. Při průchodu se zbožím s aktivní etiketou kolem detektoru je spuštěn alarm. Na tento systém je možno navázat např. uzavřením vstupních dveří v případě alarmu a tím znemožněno odejít s nezaplacenou věcí.

Ohlídají vaše zboží

Bezpečnostní dveře

Dodávka, montáž, servis

Bezpečnostní dveře BEDEX s rozvorovým mechanizmem splňují požadavky na dokonalé zabezpečení bytů, kanceláří, skladů atd., o čem svědčí certifikáty Trezor testu či NBÚ.Technická dokonalost dveří však nejde na vrub jejich estetického provedení, existují desítky možností povrchové úpravy či výběru doplňků.

 • Konstrukce
  – ocelové profily překryté ocelovým pláštěm s povrchovou úpravou dle požadavků zákazníka
  – možná protipožární úprava
 • Standardní výbava
  – uzamykací systém, zámková vložka a bezpečnostní kování MUL-T-LOCK s platnými certifikáty.
 • Dobrý design
  – design přizpůsobený běžnému vzhledu (nikoho neupozorní na Váš bezpečnostní systém)
  – možné úpravy dle přání
 • Montáž
  – provedou proškolení pracovníci
  – možno i do stávající zárubně

Bezpečí není luxus!

Systém generálního klíče

Dodávka, montáž, servis

Systém generálního klíče MUL-T-LOCK se stává nezbytnou součástí soudobých bezpečnostních systémů. Nachází svoje uplatnění všude tam- kde je potřeba řídit přístupová práva osob a zjednodušit manipulaci s mnoha klíči. Systém, ve kterém je možno jedním klíčem otevřít libovolné množství určených zámků nebo stanovit, kdo může odemknout určité dveře, je vždy tím pravým řešením.

Systémy generálního klíče jsou vždy navrhovány přesně dle požadavků zákazníka – od struktury přístupových práv až po barevné rozlišení klíčů.

Jeden klíč stačí

Prodej trezorů

Dodávka, montáž, servis

Trezory nábytkové, stěnové a skříňové splňují kritéria k úschově peněžních hotovostí, důležitých dokumentů,osobních zbraní a dalších předmětů, které mají být spolehlivě zabezpečeny.Trezory T-SAFE jsou osazovány mechanickými zámky firmy MAUER, nebo popřípadě elektronickými zámky LA GARD. Standardně jsou všechny trezory vybaveny vyjímatelnými poličkami. Trezory v bezpečnostní třídě O mají jednostranný zajišťovací mechanizmus se dvěma zamykacími čepy, trezory v bezpečnostní třídě I třístranný zajišťovací mechanizmus.

Chraň si svoje, dokud to je tvoje

Docházkový a přístupový systém

Elektronický docházkový systém:

Systém je určen pro evidenci docházky pracovníků a následnému zpracování odpracované doby.

Registrace osob je prováděná identifikačními čipy na přístupovém terminálu. Docházkový terminál registrované data ukládá do své paměti. Každý pracovník si může operativně zjistit přímo na terminálu aktuální stav odpracovaných hodin v daném měsíci. Údaje z terminálu jsou po přenosu do počítače zpracovávány pomocí dodaného programu do přehledů o docházce pracovníků.

Elektronický docházkový systém:

Systém je určen pro otevírání dveří, kontrolu a registraci vstupu osob do objektu, či jejich

TERMINÁL POČÍTÁ ZA VÁS