WHN 13.8 CNC (TRIMILL a.s.)

Název stroje WHN 13.8 CNC
Popis oprav GO + modernizace s výměnou ř.s. Heidenhain iTNC 530
Investor TRIMILL a.s.