WH 10 NC (RENOMONT/MISTRA)

Název stroje WH 10 NC
Popis oprav GO + modernizace s výměnou ř.s. Heidenhain iTNC 530
Investor RENOMONT/MISTRA