MAKINO typ A77 (EDWARDS, s.r.o.)

Název stroje obráběcí centrum MAKINO typ A77
Popis prací přemístění a zprovoznění stroje po přemístění tzv. „na klíč“
Investor EDWARDS, s.r.o., Lutín