Autonomní požární detektory

Dodávka, montáž,servis

Vybavení bytů a rodinných domů požárními hlásiči dle nové vyhlášky č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nová vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, jejíž účinnost pro nové budovy je od 1.července 2008, klade nové požadavky na vybavení staveb požárně bezpečnostním zařízením.

Samostatný autonomní detektor

Autonomní detektor kouře je napájený z akumulátoru. Detektor má vnitřní sirénu a lze jej instalovat kamkoliv bez nutnosti natažení kabelu k napájení.

Propojitelné autonomní detektory

Jedná se o propojení samostatných detektorů. Detekce požáru u jakéhokoliv detektoru rozezní všechny sirény v propojených detektorech.

Požární hlásiče propojené se systémem EZS

Jedná se o kouřové, teplotní nebo kombinované hlásiče propojené drátově, nebo bezdrátově s ústřednou EZS. Systém upozorní na vznikající požár pomocí signalizačních prvků systému EZS (sirény, blikače, gsm komunikátory atd). Poplach je prioritně odlišen od informace o ohrožení majetku.

Systém EPS složený z certifikované ústředny a certifikovaných hlásičů

Jedná se o malé až rozsáhlé systémy elektrické požární signalizace s hlásiči drátově i bezdrátově propojitelnými s ústřednou EPS. Toto řešení nabízi komfort a hlubší diagnostiku prvků systému.

POŽÁRNÍ HLÁSIČE CHRÁNÍ ŽIVOT!


- A +