EPS – elektronická požární signalizace

Dodávka, montáž, projekt, revize, servis

Elektronická požární signalizace EPS slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru nebo vlastního požáru. EPS se instaluje do objektů, kde se z požární bezpečnosti předpokládá vyšší riziko možného vniku požáru.
 
V současné době se systémy EPS instalují nejen do rozsáhlých objektů, ale i do skladových, výrobních nebo administrativních menších objektů.
 
Při instalacích jsou nasazovány ústředny EPS dle velikosti objektů. A to od kapacitně nejmenších konvenčních systémů , až po rozsáhlé adresné systémy.Poplachový výstup EPS je volen dle možnosti po dohodě se zákazníkem.

  • Akustický a optický
    – v místě trvalé obsluhy
  • Přenos na PCO
    – hasičského záchranného sboru- soukromých firem

Bezpečí, na které se můžete spolehnout


- A +