WH 10 CNC (TOPOS Tovarníky)

Název stroje WH 10 CNC
Popis oprav GO + modernizace s výměnou ř.s. Heidenhain iTNC 530
Investor TOPOS Tovarníky  SK