Zajišťování náhradních dílů k obráběcím strojům

K prováděným opravám i v rámci prodeje zajišťuje firma náhradní díly a to i ke starším strojům, které se již nevyrábí. Navrhuje, nabízí a aplikuje náhrady původních zastaralých dílů, které se obtížně zajišťují, či již vůbec nevyrábí a nedodávají.

    • Zajištění a prodej nových náhradních dílů – krátké dodací termíny, zajímavé ceny
    • Oprava, výroba a nahrazení strojních opotřebovaných či zničených dílů – zkreslení, výroba a dodávka dílů v reálných dodacích termínech
    • Oprava a nahrazení vadných součástí a starších elektrických dílů, které se již nevyrábí – posouzení, návrhy a náhrady zastaralých nefunkčních dílů

n_d- A +