Rychlá diagnostika stavu a přesnosti NC a CNC obráběcích strojů.

Dynamické měření dle ISO 230-4 – kontrola kruhovitosti

NEBUDE VÁM VADIT KDYŽ:

  • Vám snížíme náklady na údržbu a opravy strojů?
  • Vás zbavíme starostí
   – se zajišťováním s opravami strojů?
   – s neplněním výrobního plánu?
   – se zajišťováním náhradní výroby při poruše Vašeho stroje?
  • Vám výrazným snížením neplánovaných odstávek strojů snížíme Vaše prostoje?
  • Vám umožníme vytvořit program plánované údržby?
  • Vám pomůžeme plnit příslušné normy ISO, ASME a JIS?

Kontrolou geometrické přesnosti strojů a jejich seřízením pomocí dynamického měření se systémem RENISHAW QC 10 vám pomůžeme řešit vaše problémy v oblasti:

  • kontrola obrobků
  • zmetkovitost
  • ztráta času
  • snížená produktivita
  • dlouhodobě nedostatečná kvalita

Než řeknete, že špatné jsou

  • nástroje
  • výkresy
  • kontrola
  • NC programy
  • obsluha stroje

zamyslete se nad tím, zda není chyba přímo ve stroji.

Kvalita jednotlivých dílců vyráběných na NC a CNC stroji do značné míry závisí na přesnosti stroje. Problémy se strojem vedou nevyhnutelně k negativním výsledkům kontrol, zmetkovitosti a neočekávaným prostojům stroje.

Velmi často se stává, že se problémy zjišťují až po vyrobení dílců při prohlídkách a kontrole jakosti. V té době je však již obvykle pozdě zabránit produkci zmetků nebo nákladům z důvodu neplánovaného odstavení strojů.

Společnost ALSYMON, s.r.o. vám nabízí řešení:

Pomocí kalibračního systému RENISHAW QC10 a v

yhodnocovacího software Ballbar 5 vám analyzujeme přesnost stroje v souladu s normami ISO, JIS a ASME a na základě vytvořeného protokolu vám umožníme získat celkovou představu o stavu stroje, přesnosti a efektivnosti obráběcího procesu.

Identifikujeme vám konkrétní chybu na stroji, např chybu měřítka – chybu seřízení odměřování, mrtvý chod a vůle v náhonech detekovaných os, chybu seřízení serva – vlečnou chybu, zpoždění serva a stav seřízení pohonů os, chybu příčné vůle, chybu kolmosti, chybu přímosti, cyklickou chybu atd.

V součinnosti se servisním zásahem vám umožníme docílit požadované přesnosti stroje, geometrie stroje a seřízení pohonů jednotlivých os.

Zbavíme vás tak starostí s:

  • Ověřením přesnosti stroje
  • Dosažením výrobních tolerancí
  • Klasifikací a porovnáním strojů
  • Testováním a sledováním stavu strojů
  • Kontrolou strojů před přemísťováním a po znovuuvedení do provozu
  • Kontrolou nových strojů při uvádění do provozu

PERIODICKÁ MĚŘENÍ A SLEDOVÁNÍ TRENDU VÝVOJE CHYB A NEPŘESNOSTI VAŠICH STROJŮ VÁM PŘINÁŠÍ DALŠÍ NEOCENITELNÉ VÝHODY:

  • Archivací naměřených dat a jejich vyhodnocením vám umožní sledovat trend vývoje stavu a přesnosti stroje.
  • Pomůže vám jednoznačně určit, v jaké míře je stroj schopen plnit požadavky na zadanou přesnost vyráběných součástí.
  • Vyřeší za vás, který stroj je schopen splnit požadavky na zadanou přesnost vyráběné součásti.
  • Pomůže vám snižovat náklady na opravu vašeho stroje, neboť vám umožní stanovit rozsah a potřebu mnohem dříve, než dojde k většímu poškození či závažné poruše a z toho vyplývající dlouhodobá neplánovaná odstávka stroje a s tím související starosti a vícenáklady se zajištěním výroby.
  • Usnadní vám snížit náklady na zmetky, neboť vy tak dokážete předcházet zmetkům dříve, než se dostanou z výroby a to na základě vašich informací o trendu vývoje přesnosti stroje.
  • Pomůže vám dopředu plánovat údržbu, preventivní prohlídky a opravy strojů a z toho plynoucí termíny plánovaných odstávek strojů v období pro vás přijatelné a výhodné.


- A +