Detail reference

Název stroje WHN 13.8
Popis oprav GO + modernizace s výměnou ř.s. Heidenhain iTNC 530
Investor TRIMILL a.s.- A +