Detail reference

Název stroje WH10NC
Popis oprav GO + modernizace s výměnou ř.s. Heidenhain iTNC 530
Investor RENOMONT/MISTRA- A +