Detail reference

Název stroje DXWK 1000
Popis oprav Obnova geometrie stroje + aplikace dotykové sondy
Investor Vítkovické slévárny- A +